Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Keudaattori

Keudaattori on nimi Keudan opiskelijalle tarjoamalle kokonaisvaltaiselle tuelle. Keudaattorissa voit tehdä puuttuvia suorituksia tai saada tukea opintojesi suorittamiseen yksilöllisesti. Työpaikalla annettava ohjaus on osa Keudaattoritoimintaa. Keudaattorissa voit opiskella myös opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA). Tukea opintoihisi tarjoavat erityisopettaja, ammattiohjaaja ja aineenopettajat. Keudan opiskelijana voit mennä minkä tahansa toimipisteen tukipajaan suorittamaan opintojasi. Ole rohkeasti yhteydessä Keudaattoritoiminnan yhdyshenkilöihin, joiden yhteystiedot löydät alla olevasta luettelosta. Keudaattori- toiminnasta antaa tietoa myös erityisen tuen koordinaattori Marjo Liete (marjo.liete@keuda.fi) p. 050 4419925.

 

YHDYSHENKILÖ

TOIMIPISTE, PALVELUN SAATAVUUS JA TOIMIJAT

YHTEYSTIEDOT

TOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2021

                                                              


JÄRVENPÄÄ

   

ERVA
Juho Niskanen


ERVA
Miia NiskakoskiAMMATTIOHJAAJA Tuomas Lehtonen

Wärtsilänkatu 7

Luokka: Keudaattori- joka arkipäivä klo 8.30 - 15.00

Juho Niskanen
juho.niskanen@keuda.fi
050 534 2389

Miia Niskakoski miia.niskakoski@keuda.fi
040 174 5355

Tuomas Lehtonen tuomas.lehtonen@keuda.fi
050 407 2279

S2-Keudaattori
Maanantaisin klo 12-15 luokassa 172, opettaja Ilona Antila.

Yhteiskunnallisten aineiden Keudaattori
Perjantaisin klo 12-13 Keudaattorissa, opettaja Ville Räsänen.

Matemaattisten aineiden Keudaattori
Tiistaisin klo 12-15 Keudaattorissa, opettaja Kirsi Polamo.

Äidinkieli-Keudaattori
Torstaisin klo 12-13 luokassa 174, opettaja Outi Tekoniemi.

Vieraiden kielten Keudaattori
Keskiviikkoisin klo 12-15 Keudaattorissa, opettaja Tuire Salo.

ERVA
Tuula Pitkänen

AMMATTIOHJAAJA Katriina Lehmus

AMMATTIOHJAAJA

Tiia Mäkelä

Keudaattori, Sibeliuksenväylä 55

Luokka: Paatela 212     - tiistai klo 12-16 ja torstai klo 12-16

Sibeliuksenväylä 55

Keudaattori Paatelan luokka 210ma -to klo 9-16 ja pe 9-15 (etämahdollisuutta voit tiedustella Tuulalta tai Riinalta)

matemaattis-luonnontieteellisten aineiden Keudaattori, kysy Marittalta 

kielten Keudaattori, kysy Ninalta

 

050 415 0671 tuula.pitkanen@keuda.fi ja/tai 

050 598 4658 katriina.lehmus@keuda.fi

 

MALU

040 174 4540
maritta.verajankorva@keuda.fi

 Kielet 050 3507562

nina.aula@keuda.fi

 

 Äidinkieli
050 415 0688 heli.rajapolvi@keuda.fi

 

 

 

 

                                                                


MÄNTSÄLÄ

   

ERVA
Päivi Pettinen

AMMATTIOHJAAJA
Teija Ollila

Saaren kartano, Paroninkuja

0500 913 595
paivi.pettinen@keuda.fi 

050 5723 402
teija.ollila@keuda.fi

Etätuki (WhatsApp, tekstiviesti, sähköposti)

Tarvittaessa Teams-tuki
YTO-opinnot
- äidinkieli ja viestintä:
Päivi Salminen
paivi.salminen@keuda.fi 
050 4528537

- vieraat kielet:
Ilona Tarkki
ilona.tarkki@keuda.fi
040 174 5365

- matemaattiset aineet:
Esa Airaksinen
esa.airaksinen@keuda.fi
050 3435982

ERVA -  erityiseen tukeen liittyvät järjestelyt ja toiminnan koordinointi 

Päivi Pettinen

Muihin opintoihin liittyvissä ongelmissa ole yhteydessä vastuuopettajaasi.

ERVA
Sari Aro

AMMATTIOHJAAJAT


Sari Lawrence

Mervi Skott

 

Lukkarinpolku 2

 

 

Sari Aro
040 174 5446
sari.aro@keuda.fi

 

Sari Lawrence
050 306 9618 sari.lawrence@keuda.fi                                                             
Mervi Skott
050 356 8070
mervi.skott@keuda.fi

 

Kari Vaskonen
040 174 4543 kari.vaskonen@keuda.fi

 

Päivi Salminen
050 452 8537
paivi.salminen@keuda.fi

 

Kirilla Huttu-Dabbs
040 174 4544
kirilla.huttu-dabbs@keuda.fi

Opettajat ja ammattiohjaajat tavoitat soittamalla, tekstiviestillä, whatsappilla tai sähköpostilla. Etätuki Taemsin välityksellä on myös mahdollista.

Erityiseen tukeen liittyvät järjestelyt ja toiminnan koordinointi, erityisopettaja Sari Aro

Yleiskeudaattori ma-pe klo 8.30-11-15 ja klo 11.45-14.30 luokassa 1099, ammattiohjaaja Sari Lawrence

Matemaattisten aineiden Keudaattori keskiviikkoisin klo 8.30-11.15, luokassa 1131, opettaja Kari Vaskonen

Äidinkieli/S2 Keudaattori keskiviikkoisin klo 11.45-14.30 luokassa 1068, opettaja Päivi Salminen

Vieraiden kielten Keudaattori, torstaisin klo 8.30-11.15 luokassa 1067, opettaja Kirilla Huttu-Dabbs

 

 

 

 

                                                                   


KERAVA

   
ERVA
Noora Paakki

AMMATTIOHJAAJA
Katja Hyry (tukipaja)

AMMATTIOHJAAJA
Roosa Leinonen (tukipaja)

AMMATTIOHJAAJA Liisa Leino (taloteknikka)

AMMATTIOHJAAJA
Sanna Pakarinen (tieto- ja viestintätekniikka)

AMMATTIOHJAAJA
Robert Borg (logistiikka)

 

 

Sarviniitynkatu 9
Luokka: 205

Sarviniitynkadun Keudaattori-tukipaja palvelee koululla sulkutilan aikana 8.-28.3.21 rajoitetuin opiskelijapaikoin ma-pe klo 9-14.

Tukipajan paikkojen tiedusteluihin vastaa ammattiohjaaja Katja Hyry p. 050 401 6382
katja.hyry@keuda.fi

 

Kysy yksittäisistä opiskelutehtävistä Whatsappilla ammattiohjaaja Sanna Pakariselta p. 050 471 7424

Voit myös varata ohjausta Teamsissa olemalla yhteydessä ammattiohjaajiin tai erityisopettajaan.
040 174 4588 
noora.paakki@keuda.fi 

050 401 6382
katja.hyry@keuda.fi

050 455 7057
roosa.leinonen@keuda.fi

050 441 6678
liisa.leino@keuda.fi

050 471 7424
sanna.pakarinen@keuda.fi 

050 512 6650 robert.borg@keuda.fi

040 174 4539
olli.kansala@keuda.fi -> kielet

040 174 4578
markku.talja@keuda.fi -> matematiikka, fysiikka, kemia

040 174 4594
pekka.valila@keuda.fi -> opva

 

 

 

 

ERVA Maarit Hälinen

AMMATTIOHJAAJA Antti Ylänen

AMMATTIOHJAAJA Vilma Turunen

AMMATTIOHJAAJA Susanna Lappeteläinen

 

Keskikatu 3 A
Luokka: 225
- joka arkipäivä klo 8.30- 15

 

 

 

 

Opettajien tukipajat:

Malu ma klo 12-15 Tiina Kopra lk 302

Äidinkieli ke 12-15 Anna Rissanen lk 224

Lisäksi opettajien tukipajoja viikoittaisen lukujärjestyksen mukaan

 

050 309 1854
maarit.halinen@keuda.fi 

040 174 4502 antti.ylanen@keuda.fi

050 435 4025
vilma.turunen@keuda.fi

0401745357 susanna.lappeteläinen@keuda.fi

 

 

 

 

 

                                                                  


NURMIJÄRVI

   

ERVA Irmeli Mäkelä


ERVA Senja Laakso


AMMATTIOHJAAJA 
Konsta Haapala (liiketalous, media)

Lopentie 20

050 461 6589
irmeli.makela@keuda.fi

050 434 4127
senja.laakso@keuda.fi


050 471 1611
konsta.haapala@keuda.fi

 

YTO-keudaattorit/Äidinkieli:

tiistaisin klo  8.30-11.30 luokassa A030

-Anna Mattila 050 415 0788, Irmeli Mäkelä 050-4616589

YTO-keudaattori/vieraat kielet

tiistaisin klo 12-15 luokassa A030

Petra Cornér-Kaseva 040-1744541, Irmeli Mäkelä 050-4616589

YTO keudaattori/ malu- aineet

keskiviikkoisin klo 8.30-14 luokassa A030

Eini Kuusalo 050 415 0793,  Irmeli Mäkelä 050-4616589

 AMMATTIAINEIDEN TUKI ammattialoilla erikseen määriteltyinä ajankohtina

 


TUUSULA

   

ERVAT

Elina Savukoski

Christina Holmlund

Pekka Halosen akatemia, Kansanopistontie
Luokka: B-talon parvi (B202)
- keskiviikko klo 10-14 (Christina)
- torstai klo 10-14 (Elina)

050 415 0799
elina.savukoski@keuda.fi

050 415 0945
christina.holmlund@keuda.fi

erityisopettaja.pha@keuda.fi

 

Erityisopettajat tavoitat myös tekstiviestillä, whatsappilla tai sähköpostilla. Keudaattoreihin voi osallistua myös Teamsin kautta ja ohjausta saa etänä. Ota yhteyttä!

 

ERVA
Marikka Inkala

AMMATTIOHJAAJA Nina Lindholm

AMMATTIOHJAAJA Saara Hirvi

AMMATTIOHJAAJA Jani Tammi

 

Kirkkotie 31:

ma 9-16.30

ti 9-15,

ke 9-14, 

to 9-15 ja 
pe 9-14
Paikalla Mediateekin yläkerrassa päivittäin 
ohjaajat Saara Hirvi, Nina Lindholm​ ja Jani Tammi(digiohjaus)

Yto-opettajat:

Ritva Räisänen, hoitotyön paja ma klo 9-11 (ilmoittautuminen opettajalle etukäteen)

Tuula Kokkola, lääkelaskupaja ma klo 12.30-15 (koemahdollisuus klo 15-16)

Kaija Kocak, kielet ti 12-15 

Maria Seppänen, äidinkieli ke 12-14

Kati Lagström, matematiikka to 12-15

(S2-pajaa ei ole tällä hetkellä)

050 415 0860
marikka.inkala@keuda.fi

 040 174 5641 nina.lindholm@keuda.fi

050 359 6442
saara.hirvi@keuda.fi

050 3449769

jani.tammi@keuda.fi 

Voit ottaa yhteyttä myös tekstiviestillä, sähköpostilla tai WhatsAppin kautta.

 

 

  SIPOO

 

 

ERVA
Saila Tikanoja

 

Sipoon Enter

050 439 7367
saila.tikanoja@keuda.fi

Keudaattori tuki /Saila Tikanoja 050 439 7367 saila.tikanoja@keuda.fi

Ma 9.30 – 14.00
Ti  9.30 – 14.00
Ke 9.00 – 12.00

MaLu tuki /Mika Kosonen mika.kosonen@keuda.fi

Ke 11.15 – 14.00
To 11.15 – 14.00

Lukujärjestys 

11.1. – 19.2.2021 

 

 

 

 

KLO 

Maanantai 

Tiistai 

Keskiviikko 

Torstai  

Perjantai 

8 – 10.45 

 

 

 

 

 

 

11.15 – 14.00 

 

 

Keudaattori 

Luokka 130 

SELI19 tuki 

Saila Tikanoja 

 

 

 

 

Luokka 119 

SETI ammatilliset opinnot 

Vesa Tossavainen 

Keudaattori 

Luokka 130 

Kaikki aineet 

Saila Tikanoja 

 

 

 

 

Luokka 119 

SETI ammatilliset opinnot 

Vesa Tossavainen 

Keudaattori 

Luokka 130 

Kaikki aineet 

Saila Tikanoja 

 

 

 

 

Luokka 119 

SETI ammatilliset opinnot 

Vesa Tossavainen 

Keudaattori 

Luokka 130 

Viestintä, toinen kotimainen ja vieraat kielet 

Saila Tikanoja 

 

Luokka 119 

SETI ammatilliset opinnot 

Vesa Tossavainen 

    
     

 

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi