Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Keudan opiskelijakunta Kuoma

Keudan kaikissa toimipisteissä on oma opiskelijakunta ja niillä omat hallitukset. Oman toimipisteesi hallituksen kautta sinulla on parhaat mahdollisuudet päästä vaikuttamaan Keudan opiskelijoihin liittyviin asioihin.

Keudan yhteinen opiskelijakunta perustettiin toimipisteiden opiskelijakuntien hallituksista 27.1.2009 ja tällöin päätettiin nimetä opiskelijakunta Kuomaksi. Kuoman logon on suunnitellut opiskelija Jaana Tikkanen.

Kuoma järjestää kaksi kertaa vuodessa opiskelijafoorumin, johon kaikki Keudan opiskelijat ovat tervetulleita. Seuraa Keudan tiedotuskanavia, jotta osaat olla paikalla.

 

Kuoman hallitus 2021-2022

Opiskelijakunta Kuoma valitsi uuden hallituksen yleiskokouksessa 11.11.2020. Puheenjohtajaksi valittiin Lauri Nordström. Muut hallituksen jäsenet: Heikki Laine, Jennifer Irwin, Amina Lannajarve, Senja Laine, Mimosa Jokinen, Joel Ruotsalainen, Kaarina Kämäläinen.

 

Keudan opiskelijakunta Kuoman tehtävänä on

 1. Edistää Keudan eri toimipisteiden (osoitteiden) opiskelijakuntien yhteistyötä

 2. Valvoa ja toteuttaa ammatillisesta koulutuksesta säädetyn lain (531/2017) toteutumista Keudassa

 3. Ajaa Keudan toimipisteiden opiskelijakuntien etuja ja noudattaa niiden tahtoa

 4. Edustaa Keudan toimipisteiden opiskelijakuntia eri Keudan toimielimissä ja yhteistyöryhmissä sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja Keudaa koskevissa asioissa

 5. Vastata Keudan opiskelijakunta Kuoman tehtävien toteutumisesta.

Kuoma toteuttaa

 • Koulutusta opiskelijoille; esimerkiksi 4h-päivän, jolloin Keudan toimipisteiden opiskelijakuntien edustajat saavat koulutusta sekä opastusta toimintaan. Silloin on oiva hetki luoda uusia suhteita.

 • Kokouksia: yleiskokoukset, hallituksen kokoukset ja mahdolliset muut kokoukset.

 • Erilaisia tempauksia ja teemapäiviä opiskelijoiden viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden luomiseksi sekä opiskelijakunta Kuoman vetovoiman lisäämiseksi.

 • Viestintää opiskelijakunnan toiminnasta ja esiinnostamista asioista.

 • Tarvittaessa varainkeruuta toimintansa ylläpitämiseksi (lahjoitukset, avustukset tai muu varainkeruu).

Kuomaan liittyminen kannattaa!

  • Olet mukana vaikuttamassa Keudan opiskelijoihin liittyviin asioihin.
  • Saat tietoa Keudan toiminnasta  ja opiskeluun vaikuttavista asioista.
  • Opit kokoustaitoja ja -käytäntöjä, joita voit hyödyntää tulevaisuudessa niin työ- kuin yksityiselämässä.
  • Pääset mukaan Kuoman järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 
  • Tutustut uusiin ihmisiin ja luot omia verkostoja.

Jäsenet

Kaikki Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan opiskelijat ovat itseoikeutetusti jäseniä toimipisteiden (osoitteiden) opiskelijakunnissa. Keudan opiskelijakunta Kuoman jäseniä ovat toimipisteiden (osoitteiden) omien opiskelijakuntien hallitusten jäsenet ja varajäsenet.

Opiskelijakunta Kuoman jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kuoman hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Ajankohtaista

 Kuoman hallituksen kokous on 26.1.2021 klo 13.30. Kokous järjestetään etäyhteydellä.

Kuoman yleiskokous on 15.02.2021 klo 13.15. Siihen voivat osallistua Keudan toimipisteiden opiskelijakuntien varsinaiset ja varajäsenet. Kokous järjestetään etäyhteydellä. Ilmoittautumalla toimipistevastaavalle saat sähköpostiisi kokouslinkin.

 

 

 

 

 

 

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi