Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Yksilölliset opintopolut

Yksilölliset opintopolut ovat tärkeä osa ammatillista koulutusta. Keudassa jokainen opiskelija rakentaa oman opintopolkunsa.

Yksilöllinen opintopolku suunnitellaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan vastuuopettajan kanssa opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista. HOKS:iin suunnitellaan niitä opintoja, joita opiskelija tarvitsee ja joihin opiskelija haluaa erityisesti panostaa. HOKS:iin kirjataan myös, miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä (oppilaitos, työpaikka). 

Keudassa on yhdistelmäpolkuja, mikä tarkoittaa, että opiskelija voi suorittaa kaksi tutkintoa samalla kertaa. Ne voivat molemmat olla kaksi ammatillista tutkintoa tai ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto.

https://opiskelija.keuda.fi/opinnot/ammatillisten-ja-lukio-opintojen-yhdistaminen/

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksena pääasiassa työelämässä oppien oppisopimuksella. Tällöin opiskelija on työsuhteessa työnpaikkaan. Työelämässä oppimisen määrän lisääminen voi toteutua myös koulutussopimuksella, jolloin ei olla työsuhteessa. Opiskelija voi opiskella oman toimipisteensä lisäksi toisessa Keudan toimipisteessä, lukiossa, ulkomaisessa oppilaitoksessa, harjoitusyrityksessä tai yrityksessä. Oleellista on, että oppimista tapahtuu ja osaamista kertyy.

Osuuskunta Yrittämö

Keuda on perustanut Osuuskunta Yrittämön tukeakseen omalta osaltaan omaa yrittäjyyttään miettiviä opiskelijoita. 

Osuuskunnan jäseneksi voivat hakea kaikki Keudassa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Tänä aikana osuuskunnan jäsen voi testata, onko hänen palveluilleen tai tuotteilleen kysyntää, miten asiakkaat löytyvät ja miten palveluiden yms. tuottaminen onnistuu.

Lisätietoja Osuuskunta Yrittämöstä