Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Yksilölliset opintopolut

Ammatillisen koulutuksen ytimessä ovat yksilölliset opintopolut. Erilaiset henkilökohtaiset ratkaisut opiskelussa lisääntyvät ja mm. työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua voi lisätä yksilöllisesti. Keudassa jokainen opiskelija rakentaa oman opintopolkunsa.

Jokainen opiskelija voi rakentaa itselleen oman yksilöllisen opintopolun. Yksilöllisen opintopolun mahdollistaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan vastuuohjaajan kanssa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen. HOKS:aan suunnitellaan niitä opintoja, joita opiskelija tarvitsee. HOKS:aan kirjataan myös miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä (oppilaitos, työpaikka). HOKS:aan opiskelija voi suunnitella itselleen niitä opintoja, joihin hän eritysesti haluaa panostaa.

Keudassa on yhdistelmäpolkuja, mikä tarkoittaa, että opiskelija voi suorittaa kaksi tutkintoa samalla kertaa. Ne voivat molemmat olla ammatillisia tutkintoja tai ammatillinen ja ylioppilastutkinto. Oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista voi yhdistää oppisopimuskoulutukseen, välillä opiskelet koulussa ja välillä työpaikallasi.

Lukio-opintojen suorittaminen Keudassa

 Tämä tarkoittaa sitä, että suoritat tutkinnon omalla tavallasi. Työssäoppimisen määrän lisääminen tai kansainvälinen vaihto voivat olla osia omassa opintopolussasi. Voit myös opiskella osia tutkinnostasi toisessa Keudan toimipisteessä, lukiossa, ulkomaisessa oppilaitoksessa, harjoitusyrityksessä tai yrityksessä. Pääasia on, että oppimista tapahtuu ja osaamista kertyy. Muistathan myös oppisopimusmahdollisuuden.

Osuuskunta Yrittämö

Keuda on perustanut Osuuskunta Yrittämön tukeakseen omalta osaltaan omaa yrittäjyyttään miettiviä opiskelijoita. 

Osuuskunnan jäseneksi voivat hakea kaikki Keudassa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Tänä aikana osuuskunnan jäsen voi testata, onko hänen palveluilleen tai tuotteilleen kysyntää, miten asiakkaat löytyvät ja miten palveluiden yms. tuottaminen onnistuu.

Lisätietoja Osuuskunta Yrittämöstä

 

 

 

 

 

 

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi