Keudan saari 003

Keudan virtuaalipanimo Second Lifessä

Verkko-opiskelu

Keudassa kehitellään jatkuvasti uusia verkko-opiskelun malleja ja välineitä tukemaan perinteistä oppilaitos- ja työssäoppimista. Kaikilla opiskelijoilla on käytössä verkko-oppimisalusta Moodle ja Office365 palvelut.


Verkkokursseja Keudassa

Verkkokurssit - Keuda panostaa verkkokursseihin. Verkkokurssitarjottimelta voi löytää kaikille Keudan opiskelijoille tarjolla olevia verkkokursseja. Jos haluaa ao. verkkokurssille, niin yhteys omaan vastuuopettajaan. Ks. koulutusosiot (osaaminen, pakollinen) alla.

YHTEISET TUTKINNON OSAT, pakollinen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (4 osp) / Heidi Kalm
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (4 osp) / Maria Mäkelä
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (1 osp) / Nina Aula
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp) / Päivi Aiesi
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp) / Kaija Kocak
 • Taide ja luova ilmaisu (1 osp) / Nella Skogberg
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp) / Ossi Torkkeli
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2osp) / Tiina Kopra
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp) / Esa Pyökäri
 • Työelämässä toimiminen (2 osp) / Sini Kettunen
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp) / vastuuohjaaja
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 ops) / Tiina Myrsky
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp) / Petra Kangas
 • Kestävän kehityksen edistäminen (1 osp) / Sini Kettunen

YHTEISET TUTKINNON OSAT, valinnainen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (3 osp) / Heli Rajapolvi
Työelämässä toimiminen (3 osp) / Sini Kettunen
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (3 osp) / Petra Kangas

 AMMATILLISET OPINNOT

Tieto- ja viestintätekniikan pt
 • 10096401 Työasemalaitteiston hankkiminen (6 osp) / Eeva Tervala
 Esim. ravitsemisala
 • Hygieniaosaamiskoulutus / Marjaana Tirronen
   


Office365
-
käytetään Keudassa yhä enemmän opetuksessa. Mahdollisuus tehdä yhteistyötä entistä tehokkaammin. Voit luoda ja käyttää asiakirjoja yhdessä muiden kanssa sekä pitää kaikki ajan ja tehtäviensä tasalla jaetuilla muistikirjoilla. Pidä yhteyttä Officen mobiilisovelluksilla Windows-, Android™- ja Apple®-laitteilla. Sähköposti, kalenteri ja Office-ohjelmat (Word, Excel, OneNote ym.) aina mukanasi, ajan tasalla ja käytettävissä missä ja milloin tahansa kiinteällä työasemalla tai mobiililaitteella. Saat lisäksi mm. käyttöösi Teams palvelun, jolla voit pitää yhteyttä muihin (sis. pikaviesti- sekä videoneuvotteluominaisuuden). Opit niitä välineitä mitä työelämässä käytetään.

o367

Opetuksen ja opetusmateriaalien elävöittäminen! - esim. videoilla, erilaisella interaktiivisella multimedialla (ks. esim. Visumo-kuvia täällä 1) Panimo 2) Prosessihalli 3) Puutarha 4) Studio.

tl 1Ja katso lisäksi Keudan joitain Thinglink-kuvia täältä! :) Green Screen toteutukset, monet hyödylliset ja mainiot sovellukset (appsit) ym.

Pelillisyyden hyödyntäminen. Pelit ja opetuksen pelillistäminen. Seppo-pelit, erilaiset luovat pelilliset ratkaisut oppimiseen. Katso lisätietoa: www.seppo.io Erilaisia Seppo- ym. pelejä on toteuttu paljon. Lue yhdestä toteutuksesta Keuda-blogista!

Kyvyt.fi-verkkoportfolio Mahdollistetaan elinikäistä oppimista. Verkkoportfolio jää opiskelijoiden käyttöön myös opintojen jälkeen, ks. www.kyvyt.fi palvelun avulla voidaan luoda ja julkaista portfoliosivuja ja erilaisia sivustoja. Sähköistä portfoliota voi käyttää mm. työnhaussa (tyylikkäät ansioluettelot ym.) tai kun haluat esitellä esim. omaa osaamistasi verkossa.

Second Life -virtuaalimaailma, www.secondlife.com. Keuda on ostanut oman saaren Second Life -ympäristöön. Sinne on siirretty Keudan virtuaalipanimo (lue tästä http://keudanvirtuaalipanimo.blogspot.fi). Keudan virtuaalipanimo on oma oppimisympäristönsä, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Jatkossa Keudan saarelle on tulossa muitakin oppimisympäristöjä.

Uudet teknologiat. Keuda pyrkii olemaan kiinni maailman kehityksessä ja työelämän murroksessa. 3d-skannausta, 3d-mallinnusta ja 3d-tulostusta viedään eri aloilla eteenpäin. Keudalla on esim. virtuaalilaseja opetukseen, Hololens- lisätyn todellisuuden lasit -> olemme kehittäneet mm. omaa appsia/ ratkaisuja opetukseen ks. lue lisää esim. bit.ly/arkeuda!, GoPro- ja 360-kameroita eri aloilla ym. Olemme ottamassa myös robotiikkaa vahvasti mukaan opetukseen.

digikeudaOpiskelija-agenttitoimintaa tieto- ja viestintätekniikassa pyritään kehittämään Keudassa neljällä tasolla (opiskelijat/ opettaja/ oma ala/ koko organisaatio). Osaatko Sinä hyvin tvt:tä? Voisitko auttaa niissä muita? Office365:n palvelut? Googlen työkalut? Muut opetukseen hyvin soveltuvat ohjelmat/ sovellukset?

agentbadge2 Office 3 oppimisalustat office 3 Verkkoportfolio 3 Pelillisyys 4 3d pohja1 holot VR pohja1 iso

Osaamismerkit (Badges) jos opettajallasi on Open Badge Factoryn osaamismekkien myöntäjän (Issuer) oikeus, niin voit suorittaa joitain Keudankin osaamismerkkejä. Ks. esimerkkejä yllä!

Tvt-tapahtumia (erilaisia, opiskelijoille myös avoimia) on Keudassa ollut erilaisia paljon tarjolla. Ks. esim. kevään 2019 tapahtuman "Teknologinen murros ja mahdollisuudet oppilaitoksille ja yrityksille" yksi mainos alla:

MURROS19 JULISTE1Opetushenkilöstön osaamisesta pyritään pitämään huolta. Lue lisää täällä.

vaik1

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi