Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Vastuuopettaja tukena

Vastuuopettaja toimii ryhmän opiskelijoiden opintojen ohjaajana, tukihenkilönä ja tiedottajana, sekä yhdyshenkilönä oppilaitoksen hallintoon ja muille kouluttajille ryhmää/opiskelijaa koskevissa asioissa.

Vastuuopettaja

 • haastattelee opiskelijoita  hakeutumisvaiheessa
 • opastaa opintoihin ja perehdyttää oppilaitokseen
 • laatii HOKS:n yhdessä opiskelijan kanssa ja vastaa sen päivittämisestä
 • huolehtii opiskelijatietojen toimittamisesta ja päivittämisestä opintotoimistoon/StudentaPlussaan
 • seuraa opintojen etenemistä, läsnäoloa ja puuttuu poissaoloihin
 • varmistaa tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamisen
 • havainnoi ja tunnistaa erityisen tuen tarpeet
 • tukee omalta osaltaan ryhmäytymistä ja positiivista opiskeluilmapiiriä 
 • tekee yhteistyötä eri tiimien kanssa
 • toimii yhteistyössä opiskelijahuollon ja tarvittaessa hoitaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä
 • laatii toteuttamissuunnitelmaehdotuksen ja seuraa, että toteuttamissuunnitelman mukaiset opinnot toteutuvat sekä oppilaitoksessa että työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
 • seuraa lukujärjestyksen toimivuutta
 • varmistaa arviointien dokumentoinnin opiskelijahallintojärjestelmään 
 • osallistuu arvioijien ja työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen ja kouluttamiseen.