Väyläopinnot

Keudan opiskelija  voi tällä hetkellä suorittaa ammattikorkeakouluopintoja Laureassa (digitaaliset väyläopinnot 10 op) ja Metropoliassa (avoimen ammattikorkeskoulun opinnot).

Digitaaliset väyläopinnot Laureassa

Väyläopinnot Metropoliassa

Opintoihin ilmoittautuminen

Opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, kun hän suunnittelee ammattikorkeakouluopintojen aloittamista. Opinto-ohjaaja kertoo opintojen suorittamismahdollisuudesta ja varmistaa tutkintojen kehittämisvastaavalta, että ko. tutkintoon on vastaavuudet tehty, mikäli opiskelija haluaa sisällyttää ammattikorkeakouluopinnot perustutkintoonsa. Samalla varmistetaan, että suunnitellut opinnot kuuluvat myös Keudan maksusitoumuksen piiriin.

Tämän jälkeen opiskelija ja vastuuohjaaja kirjaavat opiskelijan HOKS:iin, mitä opintoja opiskelija ammattikorkeakoulussa suorittaa. Opiskelija ilmoittautuu opintoihin ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja aloittaa opintonsa.

Ilmoittautuminen kevään 2019 Laurean väyläopintoihin on 19.11.–2.12.2018. Keuda maksaa opiskelumaksun 150 €, jos opinnot saadaan liitettyä ammatilliseen tutkintoon. Laureassa opiskelija saa opintojensa suorittamiseen tukea tutoropettajalta sekä vertaistutorilta.

 Laurean opintoihin voi hakea seuraavasta linkistä:

https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/avoin-amk/vaylaopinnot

Ilmoittautuminen kevään 2019 Metropolian väyläopintoihin on 26.11. - 2.12.2018.

Metropolian väyläopintoihin voi hakea seuraavasta linkistä https://www.metropolia.fi/koulutukset/avoin-amk/ilmoittautuminen-ja-opintotarjonta/

 

Lisätietoja liiketalouden kevään 2019 väyläopinnoista Metropoliassa:

https://www.metropolia.fi/koulutukset/avoin-amk/ilmoittautuminen-ja-opintotarjonta/#jfmulticontent_c29076-5

Lisätietoja sosiaali- ja terveysalan kevään 2019 väyläopinnoista Metropoliassa:

https://www.metropolia.fi/koulutukset/avoin-amk/ilmoittautuminen-ja-opintotarjonta/#jfmulticontent_c29076-6

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi