Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Väyläopinnot

Keudan opiskelija  voi tällä hetkellä suorittaa ammattikorkeakouluopintoja Laureassa (digitaaliset väyläopinnot 10 op), muissa ammattikorkeakouluissa (avoimen ammattikorkeakoulun opinnot) ja yliopistoissa (avoimen yliopiston opinnot).

Laurea-vaeylaeopinnot-syksy-2020.docx 

Väyläopinnot Metropoliassa

Metropolian opetussuunnitelmat määrittelyä varten löytyvät täältä: http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/88094/fi

Opintojen sisällyttäminen opiskeltavaan tutkintoon

Toimialapäälliköiden johdolla tehdään määrittely, mihin perustutkinnon tutkinnon osaan ammattikorkeakouluopinnot voidaan ammatillisessa tutkinnossa sijoittaa ja miten ammattikorkeakoulun opinnot vastaavat laajuudeltaan vastaavia ammatillisia opintoja. Vastuuohjaaja ja opiskelija suunnittelevat opinnot osaksi tutkinnon suorittamista ja merkitsevät suunnitelmat HOKSiin. Tämä on ehtona sille, että Keuda (= toimiala) maksaa ammattikorkeakouluopintojen opintomaksun (esim. Laurea 15€/opintopiste). 

Opintoihin ilmoittautuminen

Opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, kun hän haluaa aloittaa ammattikorkeakouluopintojen suorittamisen. Opinto-ohjaaja kertoo opintojen suorittamismahdollisuudesta ja varmistaa tutkintojen kehittämisvastaavalta, että ko. tutkintoon on vastaavuudet tehty, mikäli opiskelija haluaa sisällyttää ammattikorkeakouluopinnot perustutkintoonsa ja, että Keuda maksaa opintomaksut. Tämän jälkeen opiskelija ja vastuuohjaaja kirjaavat opiskelijan HOKS:iin, mitä opintoja opiskelija ammattikorkeakoulussa suorittaa. Opiskelija ilmoittautuu opintoihin ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja aloittaa opintonsa.

Laureassa opiskelija saa opintojensa suorittamiseen tukea tutoropettajalta sekä vertaistutorilta. 

Hakuaika Laurean syksyn väyläopintoihin on elokuussa 2020. Keuda maksaa opiskelumaksun 150 €, jos opinnot saadaan liitettyä ammatilliseen tutkintoon. Maksu maksetaan opintojen suorittamisen jälkeen. Laureassa opiskelija saa opintojensa suorittamiseen tukea tutoropettajalta sekä vertaistutorilta.

 Laurean opintoihin voi hakea seuraavasta linkistä:

https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/avoin-amk/vaylaopinnot

 

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi