Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Osaamisen hankkiminen 

Opiskelu on monipuolista osaamisen hankkimista suoritettavan tutkinnon ja tutkinnon osan arviointia silmällä pitäen. Se, mitä opiskelet on aina suunniteltu ja sovittu henkilökohtaisessa osaamisen suunnitelmassasi (HOKS). Opiskelu voi tapahtua työpaikalla, lähiopetuksessa, verkossa tai etänä.

Työpaikalla opiskelu 
     Työpaikalla opiskelun mahdollisuudet (video)
     Työpaikalla järjestettävä koulutus ja näyttö
     Oppisopimus & Koulutussopimus - Molempi parempi

Lähiopetus on oppilaitoksessa tai työpaikalla tapahtuvaa käytännön työtehtävien harjoittelua tai teoriaopetusta. Lähiopetusta on esimerkiksi yrityskäynti, luokka- ja työsaliopetus, yrityksessä tai koulun työmaalla tehtävä työ, luento, ryhmätyönä tai itsenäisesti tehtävä harjoitustyö.

Etäopiskelu on itsenäistä työskentelyä opettajan ohjeiden mukaan ryhmässä tai yhdessä toisten kanssa. Etäopiskeluun liittyy yleensä tietty aineisto. Etänä voit opiskella HOKS:ssa sovitun mukaisesti esimerkiksi kotona, kirjastossa, työpaikalla tai verkossa. Etäopiskelu täydentää lähiopetusta.

Verkko-opiskelu toteutetaan joko osittain tai kokonaan Moodle -verkko-oppimisympäristössä. Voit valita verkko-opintoja mm. valinnaisiin opintoihin Keudan tai yhteistyöoppilaitosten tarjonnasta. Verkko-opintoja suunniteltaessa ota yhteyttä vastuuohjaajaan, opettajaan/kouluttajaan tai opinto-ohjaajaan. Moodleen kirjaudutaan Keudan verkkotunnuksilla.

Yhteisiä aineita voi lukuvuonna 2018-19 opiskella myös verkon välityksellä. Ohessa Verkkokurssitarjotin Keudan Moodlessa.

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi