Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Osaamisen hankkiminen 

Opiskelu on monipuolista osaamisen hankkimista suoritettavan tutkinnon ja tutkinnon osan arviointia silmällä pitäen. Se, mitä opiskelet on aina suunniteltu ja sovittu henkilökohtaisessa osaamisen suunnitelmassasi (HOKS). Opiskelu voi tapahtua työpaikalla, lähiopetuksessa, verkossa tai etänä.

Työpaikalla opiskelu 
     Työpaikalla opiskelun mahdollisuudet (video)
     Työpaikalla järjestettävä koulutus ja näyttö
     Oppisopimus & Koulutussopimus - Molempi parempi

Lähiopetus on oppilaitoksessa tai työpaikalla tapahtuvaa käytännön työtehtävien harjoittelua tai teoriaopetusta. Lähiopetusta on esimerkiksi yrityskäynti, luokka- ja työsaliopetus, yrityksessä tai koulun työmaalla tehtävä työ, luento, ryhmätyönä tai itsenäisesti tehtävä harjoitustyö.

Etäopiskelu on itsenäistä työskentelyä opettajan ohjeiden mukaan ryhmässä tai yhdessä toisten kanssa. Etäopiskeluun liittyy yleensä tietty aineisto. Etänä voit opiskella HOKS:ssa sovitun mukaisesti esimerkiksi kotona, kirjastossa, työpaikalla tai verkossa. Etäopiskelu täydentää lähiopetusta.

Verkko-opiskelu toteutetaan joko osittain tai kokonaan Pinja -verkko-oppimisympäristössä. Voit valita verkko-opintoja mm. valinnaisiin opintoihin Keudan tai yhteistyöoppilaitosten tarjonnasta. Verkko-opintoja suunniteltaessa ota yhteyttä vastuuopettajaan, verkko-opinnon opettajaan tai opinto-ohjaajaan. Pinjaan kirjaudutaan Keudan sähköpostiosoitteella. Yhteisten aineiden verkko-opettajat löytyvät Keudan nettisivuilta kohdasta Verkko-opiskelu.