Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on osa henkilökohtaistamista ja henkilökohtaistamissuunnitelman (HOKS:in) laatimista. Käy vastuuopettajasi kanssa HOKS-keskustelussa läpi, mitä osaamisen tunnustamisia haet. Toimita alkuperäinen tai oikeaksi todistettu jäljennös todistuksista tai opintosuoritusotteista vastuuopettajallesi tai opinto-ohjaajallesi. 

Osaamisen tunnustaminen voi tapahtua:

- sisällyttämällä, jos olut suorittanut lukio-opintoja vuoden 2003 tai sen jälkeisen lukion opintosuunnitelman mukaan TAI edelleen voimassa olevan ammatillisen tutkinnon opetussuunnitelman mukaan (OPS 2018 tai sen jälkeen); tässä noudatamme Opetushallituksen ohjetta ja siirtotaulukkoa.

- ajantasaisuuden ja vastaavuuden arvioinnin jälkeen silloin, kun sisällyttäminen ei ole mahdollista.

 

Ammatilliset tutkinnon osat:

Jos sinulla on saman tutkinnon voimassa olevan opintosuunnitelman mukaisia ammatillisia opintosuorituksia, aikaisemmat suoritukset sisällytetään tutkintoosi.  

Jos sinulla on saman tutkinnon ei-voimassa olevia ammatillisia opintosuorituksia, ole yhteydessä opettajaan, joka arvioi opintojen vastaavuuden ja ajantasaisuuden.

 

Tutkintoosi on mahdollista liittää ammatillinen valinnainen tutkinnon osa toisesta ammatillisesta tutkinnosta, lukio-opinnoista tai korkeakouluopinnoista. Tämän ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan ajantasaisuuden arvioinnin ja liittämisen tekee kaksi opettajaa. Ole yhteydessä vastuuopettajaasi, jos haluat, että tutkintoosi liitetään tutkinnon osa toisesta tutkinnosta. 

 

Yhteiset tutkinnon osat (ytot):

Jos sinulla on lukio-opintoja, jotka on suoritettu vuoden 2003 tai sen jälkeisen lukion opetussuunnitelman mukaan, lukio-opinnot voidaan sisällyttää ammatillisen tutkintosi yto-opinnoiksi. Jos olet tehnyt ammatillisessa koulutuksessa ytoja voimassa olevan ammatillisen opintosuunnitelman mukaisesti (v. 2018 tai sen jälkeen), ne voidaan myös sisällyttää tutkintosi yhteisiin tutkinnon osiin. 

 

Jos sinulla on aikaisempia ammatillisia yto-opintoja, jotka on suoritettu kymmenen vuoden sisällä, niiden ajantasaisuus ja vastaavuus voidaan arvioida, ja voit saada niistä suoritukset yto-opintoihin. Nämä arvioinnit tekee opinto-ohjaaja. Toimita opinto-ohjaajalle nähtäväksi lukion päättötodistus tai opintosuoritusote tai ammatillisten opintojen opintosuoritusote.

Jos olet suorittanut lukio-opintoja aikaisemman kuin vuoden 2003 opetussuunnitelman mukaisesti tai ammatillisia ytoja yli kymmenen vuotta sitten, voit näyttää osaamisesi Keudan Osaamossa. Osaamoja on jokaisessa toimipisteessä. Voit myös suorittaa verkkokursseja tai osallistua opetukseen.