Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Kesän opiskelumahdollisuudet Keudassa

Kesän voi käyttää myös osaamista kerryttäen.  Jokaisella toimialalla on mahdollisuus tehdä opintoja läpi kesän. Jos opiskelija on kesätöissä, sen ohessa on mahdollisuus oppimispäiväkirjaa tekemällä hankkia suoraan osaamista HOKSin mukaan. Työpaikalle voidaan myös tehdä oppisopimus tai jos työ ei ole palkkatyötä niin koulutussopimus.

Ammatillisia opintoja on myös tarjolla erilaisissa kesäpajoissa ja projekteissa lähes kaikissa toimipaikoissa.  Kysy lisää näistä mahdollisuuksista vastuuohjaajalta tai toimialapäälliköltä. Osuuskunta Yrittämön kautta toimintaa järjestetään ainakin Nurmijärvellä ja Mäntsälässä. Lisätietoja antaa Osuuskunnan vetäjä Tiina Myrsky ( tiina.myrsky@keuda.fi)

Kaikkia pakollisia YTO-aineita on mahdollista tehdä kesän aikana niin verkossa kuin YTO-pajoissakin.

 

31.5. asti

1.6.-9.6.

10.6-14.6.

15.-27.6.

5.8. alkaen

400012 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ​ ​

400012AI1 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, pakollinen (4 osp)

Heidi Kalm

Heidi Kalm

Heidi Kalm

L.Frondelius

Heidi Kalm

400012AI2 Viestintä ja vuorovaikutus, suomi toisena kielenä, pakollinen (4 osp)

Maria Mäkelä

Ilona Antila

Ilona Antila

Maria Mäkelä

Maria Mäkelä

400012TK1 Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakollinen (1 osp)

Nina Aula

Nina Aula

Nina Aula

L.Frondelius

Nina Aula

400012VK Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, pakollinen (3 osp)

Päivi Aiesi

Päivi Aiesi

Nina Aula

L.Frondelius

Päivi Aiesi

400012DY Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen (2 osp)

Kaija Kocak​

Kaija Kocak

L.Frondelius

L.Frondelius

Kaija Kocak​

400012TL Taide ja luova ilmaisu, pakollinen (1 osp)

Nella Skogberg

Heidi Kalm

Heidi Kalm

L.Frondelius

Nella Skogberg

​400013 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ​ ​

400013MA Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen (4 osp)

Ossi Torkkeli

Kari Vaskonen

Kari Vaskonen

L.Frondelius

Ossi Torkkeli

400013FK Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakollinen (2 osp)

Tiina Kopra

Kari Vaskonen

Kari Vaskonen

L.Frondelius

Tiina Kopra

​400014 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen ​ ​

400014YK Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen (2 osp)

Esa Pyökäri

Esa Pyökäri

Esa Pyökäri

L.Frondelius

Esa Pyökäri

400014TET Työelämässä toimiminen, pakollinen (2 osp)

Sini Kettunen

Sini Kettunen

L.Frondelius

L.Frondelius

Sini Kettunen

400014YR Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen (1 osp)

Tiina Myrsky

Leila Frondelius

L.Frondelius

L.Frondelius

Tiina Myrsky

400014TH Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakollinen (2 osp)

Petra Kangas

Petra Kangas

Petra Kangas

L.Frondelius

Petra Kangas

400014KK Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen (1 osp)

Sini Kettunen

Sini Kettunen

L.Frondelius

L.Frondelius

Sini Kettunen

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi