Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Henkilökohtaistaminen ja HOKS:n laadinta

Sinulle laaditaan opintojen alussa Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). 

 • Sovitaan suoritettavasta tutkinnosta.
 • Sinulla jo olevaa osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Sitoudut suorittamaan tutkinnon tai tutkinnon osia suunnitelman mukaan.
 • Sovitaan ohjauksesta ja tuesta opintojesi aikana.
 • Sinulle tarjotaan tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.
 • Sovitaan erityisen tuen tarpeestasi ja kirjataan hallinnollinen päätös HOKS:iin, joka mahdollistaa mukautetun arvioinnon.
 • Arvioidaan osaamisen tarvettasi suhteessa suoritettavaan tutkinnon. Sovitaan osaamisen hankintatavoistasi opintojen aikana.
 • Sovitaan työelämässä hankittavasta osaamisestasi, joko koulutus- tai oppisopimuksen avulla.
 • Työpaikalla järjestettävästä koulutuksestasi ja arvioinnistasi tehdä suunnitelma, jossa sovitaan työtehtävistäsi, ajankohdasta sekä työpaikkaohjaajastasi.
 • Sovitaan näyttöjesi ajankohdat, näyttöympäristöt sekä näytön järjestäjä.
 • Sinulle laaditaan urasuunnitelma ja sen tarkoitus on edistää työllistymistäsi tai pääsyäsi jatko-opintoihin.
 • Suunnitelmaasi päivitetään opintojen aikana tarvittaessa. Alaikäisen opiskelijan huoltajilla on mahdollisuus osallistua HOKS:n suunniteluun ja päivitykseen.

Lisätietoja saat vastuuopettajalta ja opinto-ohjaajalta