Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

lukio enter

Sipoon Enter on Keudan ja lukion yhteinen rakennus

Ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistäminen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa oikeuden ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ammattiin opiskelevan tulee opiskella lukio-opintoja ennen ylioppilastutkintoon osallistumista, koska ylioppilastutkinnon kokeet pohjautuvat lukion kursseihin.

Ammatillisiin opintoihin sisältyy kaikille opiskelijoille yhteisiä yleissivistäviä ja valinnaisia opintoja, jotka voidaan korvata lukio-opinnoilla. 

Ammattiin opiskelevan vaihtoehdot ovat seuraavat:

  • ammatillinen perustutkinto
  • ammatillinen perustutkinto + yleissivistäviä lukio-opintoja
  • ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto.

Lukioyhteistyön lähtökohtana ovat opiskelijoiden toiveet hankkia osaamista yli koulumuoto- ja oppilaitosrajojen. Opetustarjontaa koskevat toiveet määritellään Keudassa, ja opintojen toteutuksesta sekä niihin liittyvä ohjauksesta huolehtii lukio. Keuda maksaa lukiolle opiskelijan kanssa sovittujen lukiokurssien suorittamisesta. Lukio-opinnot pitää aloittaa 1. lukuvuonna, muussa tapauksessa opiskelija maksaa kurssit itse. Jos lukio-opintoja ei voida liittää osaksi ammatillisia opintoja, Keuda ei korvaa lukiokurssien suorittamista. Lukio-opintojen aloittamisen edellytyksenä on peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,0. Lukiot voivat myös asettaa korkeamman keskiarvorajan tai valita opiskelijoita vain tietyn määrän lukuaineiden keskiarvojärjestyksessä. Kaikille halukkaille ei voida siten taata pääsyä yhdistelmäopintoihin. Yhdistelmäopintoihin ilmoittaudutaan toimipisteen opinto-ohjaajalle viimeistään 20.8.2021.

Kaksoistutkinnon suorittajia ohjataan suorittamaan lukiossa niiden 5 – 6 aineen kursseja, joita hän aikoo suorittaa ylioppilastutkinnossa. Jos opintojen tarkoituksenmukaisen järjestämisen takia on tarpeen ottaa muitakin kursseja, opiskelijaa ohjataan valitsemaan niiden aineiden kursseja, jotka tunnustetaan ammatillisten opintojen yhteisten tutkinnon osien pakollisiin tai valinnaisiin sekä ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin. Opiskelija voi kolmen vuoden aikana suorittaa enintään 30 kurssia.

Liikuntaa, musiikkia ja kuvataidetta EI pääsääntöisesti opiskella lukiossa.

 

Keudan eri toimipisteiden käytäntöjä lukio-opinnoissa:

Keudan toimipiste

Opojen yhteystiedot: https://opiskelija.keuda.fi/opiskelijapalvelut/opintoohjaus/ 

Lukiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

 

Miten opiskelu lukiossa ajoitetaan?

Ehtoja/suosituksia

Keuda Tuusula, Kirkkotie 

 

Tuusulan Hyrylän toimipisteen, Keravan ja Järvenpään lukiot.

 

Lukioissa opiskellaan kokonaisia lukion jaksoja. 1. vuotena kaksi jaksoa, 2.vuotena yksi jakso ja 3. vuotena 0-3 jaksoa riippuen siitä, kuinka paljon kursseja on kertynyt ja milloin opiskelija valmistuu ammatillisista opinnoista. Lisäksi opiskelija voi tehdä itsenäisiä ja iltalukion kursseja. 

 

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,0.

Keuda Tuusula, Pekka Halosen akatemia

 

Järvenpään aikuislukio  (opinnot iltaisin)

 

Opinnot etenevät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan lukuvuoden aikana.

 

 

Keuda Järvenpää Sibeliuksenväylä

 

Alueen lukioiden kanssa  (mm. Järvenpää, Kerava ja Hyrylä)

 

Opiskellaan jaksoittain yhteensä kolmen vuoden aikana viisi lukion jaksoa. Yleensä 1.  vuoden aikana lukion jaksot 2 ja 4, 2.vuoden aikana jaksot 1 ja 3 sekä 3.vuoden aikana lukion jakso 3. Voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti toisenlainen suunnitelma.

 

 

Keuda Järvenpää Wärtsilänkatu 7

 

Pääasiassa Järvenpään lukio, mutta myös muut alueen lukiot

Opintopolut toteutetaan yksilöllisesti, mutta lähtökohtana: 1.vuosi lukiojaksot 2 ja 4 2.vuosi lukiojaksot 2 ja 5 3.vuosi lukiojakso 2

 

Mikäli haluaa opiskella pitkän matematiikan oppimäärän, on opiskeltava myös iltalukiossa. Perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo minimissään 7.

 

Keuda Nurmijärvi Lopentie

 

Pääasiassa Nurmijärven yhteiskoulun lukion Nurmijärven kirkonkylän ja Rajamäen toimipisteet

 

Opintopolut toteutetaan yksilöllisesti. 

 

 

Keuda Kerava Keskikatu 

 

Pääosin Keravan lukiossa ja aikuislukiossa

 

Lukio-opinnot ovat lukujärjestyksessä tiettyinä aikoina, yleisimmin maanantaisin klo 11.45-14.30; tiistaisin klo 8.20-11; torstaisin klo 8.20-11, läpi lukuvuoden, riippumatta jaksoista. Kursseja kertyy kaksi per lukiojakso. Lukio-opintoja tehdään myös työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana.  Muutoin verkkokursseja tai yksilöllisen suunnitelman mukaan.

 

Kaksoistutkintopolku vaatii henkilökohtaista räätälöimistä ja joustavuutta ja opiskelijalta tarkkuutta seurata omia opintoja. Äidinkielen, englannin, ruotsi/matematiikan lisäksi opiskelija valitsee kaksi kirjoitettavaa reaaliainetta.

 

Keuda Kerava Sarviniitynkatu

 

pääosin Keravan lukiossa ja aikuislukiossa

 

Lukio-opinnot ovat lukujärjestyksessä tiettyinä aikoina, yleisimmin maanantaisin klo 11.45-14.30; tiistaisin klo 8.20-11; torstaisin klo 8.20-11, läpi lukuvuoden, riippumatta jaksoista. Kursseja kertyy kaksi per jakso. Lukio-opintoja tehdään myös työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana. Muutoin verkkokursseja tai yksilöllisen suunnitelman mukaan.

 

Kaksoistutkintopolku vaatii henkilökohtaista räätälöimistä ja joustavuutta ja opiskelijalta tarkkuutta seurata omia opintoja. Äidinkielen, englannin, ruotsi/matematiikan lisäksi opiskelija valitsee kaksi kirjoitettavaa reaaliainetta.

 

Keuda Sipoon Enter

 

toteutetaan yhteistyössä Sipoon lukion kanssa

 

Yhdistelmäopintoja suoritetaan yhtä aikaa ammatillisten opintojen kanssa. On myös mahdollista sopia vastuuohjaajan kanssa erityisjärjestelyistä, kuten esim. työelämäjakson aikaisista kokopäiväisistä lukio-opinnoista ja työssäoppimisen korvaamisesta esim. kesätöillä. Keuda Sipoossa on kuitenkin myös mahdollista suorittaa yksittäisiä ammatillisia opintoja täydentäviä lukiokursseja.

 

Sipoon lukiossa yhdistelmätutkinnon voi suorittaa, jos lukuaineiden keskiarvo on riittävä ja jos yhdistelmätutkinnosta kiinnostunut opiskelija läpäisee syksyllä lukion lähtötasotestin (äidinkieli-, englanti- ja matematiikkaosioiden arvosanat 7).

 

Keuda Mäntsälä Saaren kartano 

 

Kaksoistutkinnon voi suorittaa eri lukioissa Keski-Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä.

 

Lukio-opinnot suoritetaan jaksoittain päivälukiossa tai ilta- sekä verkkolukiossa. Yleensä päivälukiossa suoritetaan kaksi jaksoa lukuvuodessa. 

 

Kaksoistutkintoon hakeudutaan ammatillisten opintojen aloituksen jälkeen. Peruskoulun keskiarvo vähintään 7.

 

Keuda Mäntsälä Lukkarinpolku

 

Mäntsälän lukio tai muut alueen lukiot

 

Mäntsälän lukiossa lukio-opintoja suorittavat tekevät lukioopinnot lukion lukujärjestyksen mukaisesti.  Saman päivän aikana voi siirtyä ammatillisista opinnoista lukioopintoihin, koska lukio sijaitsee lähellä. Jos opiskelija opiskelee lukio-opintoja muussa kuin Mäntsälän lukiossa, suunnitelma mietitään jaksoittain. Ammatilliset opinnot suoritetaan joustavasti mm. työpaikalla oppimista voidaan suorittaa kesäisin.

 

Kaksoistutkintohalukkuus ilmoitetaan hakemuksessa tai heti opintojen alussa. Lukio-opintoja on jo heti ensimmäisenä syksynä. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelu vaatii omatoimisuutta sekä huolehtimista siitä, että on lukujärjestyksen mukaisessa paikassa. Peruskoulun lukuaineiden ka. vähintään 7,0.

 

Keudan opiskelija voi myös kokeilla lukiokurssien suorittamista Otavan opiston nettilukiossa. Jos opiskelija siirtyy kokeilun jälkeen yhdistelmäopinto-opiskelijaksi, lukiokursseja voi suorittaa lähilukioissa tai Otavan opiston nettilukiossa. Suunnitelma kirjataan HOKS:iin.

Useamman tutkinnon yhtäaikainen suorittaminen vaatii opiskelijalta riittävää motivaatiota ja kypsyyttä opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelu useammassa oppilaitoksessa tuo kuitenkin vaihtelua ja monipuolisuutta opintoihin. Lisäksi lukio-opinnot valmentavat jatko-opintoihin korkea-asteella.

 

Keuda tukee yhdistelmätutkinnon suorittajien kannettavan tietokoneen hankintaa. Keuda maksaa opiskelijan huoltajan tai opiskelijan tilille 100 euroa lukuvuotta kohti kunkin vuoden kesäkuussa enimmillään kolmelta (3) perättäiseltä lukuvuodelta, jos opiskelijan sekä ammatilliset että lukio-opinnot ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Opiskelija (tai hänen huoltajansa) hankkii itse omalla kustannuksellaan kannettavan tietokoneen.