Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

lukio enter

Sipoon Enter on Keudan ja lukion yhteinen rakennus

Ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistäminen

Ammatillinen perustutkinto antaa oikeuden osallistua ylioppilastutkintoon. Tästä huolimatta ammattiin opiskelevan suositellaan valitsevan lukio-opintoja ennen ylioppilastutkintoon osallistumista, koska ylioppilastutkinnon kokeet pohjautuvat lukion kursseihin.

Ammatillisiin opintoihin sisältyy kaikille opiskelijoille yhteisiä yleissivistäviä ja valinnaisia opintoja, jotka opiskelija voi korvata lukio-opinnoilla. Mikäli opiskelija suorittaa kaikki lukion päättötodistukseen vaadittavat 75 kurssia (tai aikuislukiossa 44-48 kurssia) on opiskelijan mahdollista saada myös lukion päättötodistus.

Ammattiin opiskelevan vaihtoehdot ovat seuraavat:

  • ammatillinen perustutkinto
  • ammatillinen perustutkinto + yleissivistäviä lukio-opintoja
  • ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto + lukion päättötodistus
  • ammatillinen perustutkinto + toisen alan ammatillisia opintoja
  • kaksi ammatillista perustutkintoa

Lukio-opintojen suorittaminen Keudassa

Keudan opiskelija voi myös kokeilla lukiokurssien suorittamista Otavan opiston nettilukiossa. Jos opiskelija siirtyy kokeilun jälkeen yhdistelmäopinto-opiskelijaksi, lukiokursseja voi suorittaa lähilukioissa tai Otavan opiston nettilukiossa. Suunnitelma kirjataan HOKS:iin.

 

Useamman tutkinnon yhtäaikainen suorittaminen vaatii opiskelijalta riittävää motivaatiota ja kypsyyttä opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelu useammassa oppilaitoksessa tuo kuitenkin vaihtelua ja monipuolisuutta opintoihin. Lisäksi lukio-opinnot valmentavat jatko-opintoihin korkea-asteella.

 

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi