Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Keudassa rakennat oman polun ammattiin!

Tervetuloa opiskelemaan Keudaan! Keudan yli 80 eri perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet oman opintopolun rakentamiseen sekä täydennyskoulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen. 

Rehtori Anna Mari Leinosen tervehdys. (Keudan videokanava youtube)

Näiltä sivuilta löydät tietoa opintoja aloittaville opiskelijoille suunnattuista orientaatiopäivistä, opintojen muodostumisesta ja henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOKS). Tutkintojen ja koulutusten toteutussuunnitelmien avulla voit suunnitella ja rakentaa omaa opintopolkuasi. Tilanteestasi riippuen voit opiskella lähiopetuksessa,  työpaikalla, verkossa tai etänä.  Verkko-opinnoista voit lukea lisää tästä linkistä

Yrittäjyys linkittyy Keudassa opiskeluun koko opintojen ajan. Aikuiskoulutuksessa voit suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon joko tutkintona tai tutkinnon osina. (Keudan videokanava youtube)

Keudan opiskelija  voi suorittaa ammattikorkeakouluopintoja myös Laureassa tai muissa ammattikorkeakouluissa sekä opiskella avoimen yliopiston kursseilla

Sinulla on oikeus saada palautetta osaamisesi kehittymisestä tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen aikana. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat aiemmat opinnot, työkokemus ja yksilöllinen, oppimiseen tarvittava aika.  Ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön tehtäviä työpaikalla, aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa eli näytölläKun koko tutkinto tai HOKSissa tavoitteeksi asetettu osaaminen on saavutettu, saat opinnoistasi tutkintotodistuksen.  

Keudassa on mahdollista suorittaa opintoja myös kesäisin; kesätyön ohessa voit pitää oppimispäiväkirjaa ja näin kartuttaa HOKSissa sovittua osaamista. 

Vastuuopettaja toimii opiskeluaikana opintojesi ohjaajana ja omana tukihenkilönäsi. Häneltä saat ohjeita myös mahdollisten poissaolojen tai opintojen keskeyttämisen varalle. 

Suomi toisena kielenä- eli S2-tuki on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Näillä sivuilla kerromme myös ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistämisestä. 

Voit myös tutustua ammattiin opiskeleville suunnattuun kansainvälisyys- ja kilpailutoimintaan sekä Keudan omiin oppilaitoskirjastoihin.