Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Turvallisuus, vakuutukset ja kriisitilanteet

Keudan toimipisteissä pyritään luomaan mahdollisimman hyvä opiskelu- ja työympäristö kaikille. Tavoitteena on turvata sinulle edellytykset saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja edistää opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, tasapainoista kehitystä ja oppimista. Kerrothan opettajallesi, jos sinulla on sellainen sairaus, joka saattaa vaarantaa itsesi tai muiden työturvallisuuden. Tämä siksi, että meillä kaikilla olisi turvallinen oppimisympäristö. Turvallisuuden lisäämiseksi oppilaitoksissamme on kameravalvonta. 

Opastamme keudalaiset ohjaamaan vieraat ja “eksyneet” henkilöt ystävällisesti oikeisiin paikkoihin. Asiattomia henkilöitä ei päästetä oppilaitoksen tiloihin.

Keudalla on yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma, joka löytyy KeudaKermitistä.

Toimipisteiden turvallisuus

Teemme yhdessä työ- ja opiskeluympäristöstämme turvallisen. Vastuu turvallisesta toiminnasta on meillä jokaisella itsellämme.

Meillä on Keudassa paljon yhteisiä ohjeita ja toimintatapoja, jotka on nyt koottu yhteen, kaikkien saatavilla olevaan sähköiseen järjestelmään.

Notecrow –sovellus on kaikkien saatavilla, linkki siihen on toimitettu jokaiselle valitulle opiskelijalle ja se löytyy myös toimipistekohtaisesti toimipisteiden auloissa. Voit ladata ohjelman älypuhelimeesi joko Qr-koodin tai NFC-lukijan avulla. Kun olet ladannut sovelluksen puhelimeesi, voit myös jakaa sitä sähköpostilla, tekstiviestillä tai WhatsApp –viestin avulla.

Tarkoituksena on, että jokainen Keudalainen ja Keudassa opiskeleva tuntee ohjeet ja vie osaltaan turvallisuutta myös eteenpäin jakamalla sovellusta kaikille, jotka tiloissamme liikkuvat.

Ohjelman avulla jokainen voi myös ilmoittaa mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä havainnoistaan. Kaikki ”läheltä-piti” –tilanteet ilmoitetaan myös samalla tavalla.

Vaikka turvallisuus on itsestäänselvyys, se ei synny tyhjästä. Turvallisuus tehdään yhdessä

 Työturvallisuus

Työsuojelulaki koskee myös työtä, jota opiskelija tekee opiskellessaan. Sinun tulee noudattaa aina annettuja ohjeita. 

Työsuojelulain mukaan sinun työntekijänä/opiskelijana on noudatettava niitä määräyksiä, joita turvallisuudesta on annettu sekä yleensäkin noudatettava työssä varovaisuutta. Lisäksi olet velvollinen ilmoittamaan havaitsemistasi vioista ja puutteista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaara.

Vakuutukset 

Keudan kaikki opiskelijat on vakuutettu (Pohjola) tapaturmien varalta opiskelun aikana. Tämä sisältää myös oppilaitoksen opetussuunnitelman puitteissa järjestetyt yhteiset tilaisuudet ja opintokäynnit sekä koulumatkat suorinta tietä oppilaitokseen tai oppilaitoksesta. Koulussa,työpaikalla tai koulumatkalla tapahtuneesta tapaturmasta on välittömästi ilmoitettava oppilaitoksen opintotoimistoon ja vastuuohjaajalle.

 

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi