Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Keudassa tavoitteena on tasa‐arvoinen, yhteistyökykyinen sekä tuloksekas työympäristö, jossa tasa‐arvo on osa koko toimintakulttuuria. Tasa‐arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien oppilaitoksen jäsenten velvollisuus. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tarkoitus on, että tasa‐arvoajatus ja – tavoite saataisiin luontevasti sisällytettyä kaikkeen oppilaitoksen toimintaan.

Keudan opiskelijoiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma löytyy seuraavasta linkistä:  Keudan-opiskelijoiden-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma.pdf . 

 

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi