Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Keudassa tavoitteena on tasa‐arvoinen, yhteistyökykyinen sekä tuloksekas työympäristö, jossa tasa‐arvo on osa koko toimintakulttuuria. Tasa‐arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien oppilaitoksen jäsenten velvollisuus. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on, että tasa‐arvoajatus ja – tavoite saataisiin luontevasti sisällytettyä kaikkeen oppilaitoksen toimintaan.

SYKSY 2021

1.8.2021 alkaen voimassa oleva Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy täältä.