Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Päihteettömyys

Keudassa luodaan mahdollisimman hyvä opiskelu- ja työympäristö ammattieettisin ja kasvatuksellisin keinoin opiskelijoillemme. Tavoitteena on turvata opiskelijalle edellytykset saavuttaa tutkintojen perusteiden mukaiset tavoitteet ja edistää opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, tasapainoista kehitystä ja osaamisen kehittämistä.

Päihteellä tarkoitetaan alkoholijuomaa tai muuta päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta. Päihde-epäilyn syntyessä opiskelija ohjataan hoidon tarpeen arviointiin. Hoitoon ohjaaminen oppilaitoksessa koskee opiskelijaa, jolla on tai jolle on kehittymässä alkoholin tai muun päihdyttävän aineen käytöstä ongelma.

Opiskelijat velvoitetaan noudattamaan Keudan järjestyssääntöjä, joiden mukaan päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, luvaton myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on Keudan toimipisteissä, niiden järjestämissä tilaisuuksissa ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana kielletty. Tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien, tupakan vastikkeiden, nuuskan ja sähkötupakan käyttö, myynti ja esilläpito on kielletty Keudan sisätiloissa, opiskelija-asuntoloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.

 Hoitoonohjauksesta vastaavat ensisijaisesti terveydenhoitaja ja/tai kuraattori.

 

Syksy 2021 lähtien voimassa oleva suunnitelma löytyy tästä linkistä