Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista tarkoituksena on taata omalta osaltaan turvallinen opiskeluympäristö, työrauha, sisäinen järjestys ja opiskelun esteetön sujuminen kaikille Keudan opiskelijoille ja sen henkilöstölle. Oppilaitosyhteisön turvallisuus ja viihtyisyys ovat kaikkien toimijoiden etu. Keudassa noudatetaan Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L 531/2017) mukaisia säädöksiä opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiske-luympäristöön.


Suunnitelmaa sovelletaan Keudan opiskelijoihin erilaisissa rike- ja häiriötilanteissa, joita ei saada sovittua muuten tai tilanne vaatii hallinnollisia toimia. Suunnitelma kattaa kaikki Keudassa järjestettävät tutkinnot ja koulutukset. Suunnitelma on voimassa niin osaamisen hankkimiseksi tarvittavassa koulutuksessa sekä ammatillisen osaamisen osoittamisessa ja todentamisessa. Tämän suunnitelman lisäksi Keudaan on laadittu järjestyssäännöt, jotka täydentävät tätä suunnitelmaa.

Syksy 2021

1.8.2021 alkaen on voimassa 2.6.2021 Kuntayhtymän yhtymähallituksessa Kurinpitokeinot ja menettelytavat Keudassa ohje löytyy täältä.