Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Keudassa voi sattua traumaattisia tapahtumia, kuten esimerkiksi väkivallan kohteeksi joutuminen, onnettomuudet, tulipalo tai
läheisen vammautuminen tai kuolema. Traumaattinen kriisi voi aiheuttaa psyykkisiä jälkireaktioita. Useimmat psyykkisen trauman
uhrit eivät tunnista avun tarvettaan, joten henkistä tukea on tarjottava aktiivisesti. Henkinen tuki tarkoittaa toimintatapaa, joka kattaa
fyysisen ja psyykkisen ensiavun ja muun läheisten tai ammattilaisten antaman avun.

Kriisitilanteissa toimintavalmius perustuu etukäteen valmisteltuun toimintamalliin. Jokaisessa Keudan toimipisteessä toimii turvallisuudesta
vastaavan toimialapäällikön johdolla kriisiryhmä, jonka vastuulla on varmistaa toimintamallin mukainen toiminta. Kriisiryhmä päättää
äkillisessä kriisitilanteessa tukitoimista ja kokoontuu tarvittaessa mahdollisimman nopeasti arvioimaan tilannetta.

Keudan kriisitilanteiden toimintasuunnitelma löytyy seuraavasta linkistä:  Kriisitilanteiden-toimintasuunnitelma.pdf