Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin uutisiin

Osallistu Kun koulu loppuu 2019 -tutkimukseen

Tervetuloa vastaamaan nuorten tulevaisuuden suunnitelmia kartoittavaan kyselyyn!

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kesken arvomme iPhone 7 -matkapuhelimen sekä 3 kpl 220 euron arvoisia Beats Solo3 Wireless -kuulokkeita ja 5 kpl varavirtalähteitä.

Vastaamiseen kannattaa varata aikaa 15 minuuttia eikä aikasi mene hukkaan: tutkimukseen osallistuminen herättää varmasti ajatuksia tulevaisuuden mahdollisuuksistasi!

Tutkimuksessa ei kerätä yksilöllisiä tietoja ja tuloksia käsitellään luottamuksellisesti niin, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Siirry ammattiin opiskelevien kysymyslomakkeelle alla olevasta linkistä:

https://response.questback.com/tmediaoy/q1wzacuftu

 Antoisia vastaushetkiä!
Reeta Sutinen
Tutkimuspäällikkö, T-Media Oy

reeta@t-media.fi
www.t-media.fi

Tutkimuksen avulla T-Media, TAT, Opetushallitus, OAJ, Suomen rehtorit ry, Suomen Opinto-ohjaajat ry, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry sekä Suomen Partiolaiset ja Opintokeskus Sivis selvittävät nuorten ajatuksia ja toiveita jatko-opintojen suhteen. Samalla motivoimme nuoria tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja löytämään uusia kiinnostuksen kohteita työelämässä.

 

INBJUDAN till undersökningen Kun koulu loppuu 2019 (När skolan slutar)

Välkommen att besvara en enkät som kartlägger ungas framtidsplaner!

Bland alla som deltar i undersökningen lottar vi ut en iPhone 7-mobiltelefon samt 3 st. Beats Solo3 Wireless-hörlurar värda 220 euro och 5 st. powerbanks bland.Det är bra att avsätta 15 minuter till att svara, och tiden är inte bortkastad: deltagande i undersökningen kommer säkert väcka tankar om dina framtidsmöjligheter! I undersökningen samlar vi inte in individuella uppgifter, och resultaten hanteras konfidentiellt så att inga enskilda deltagare går att identifiera.

Gå till frågeformuläret för yrkesstuderande från länken nedan:

https://response.questback.com/tmediaoy/q1wzacuftu

 Hoppas du får en givande stund med enkäten!

Reeta Sutinen
Undersökningschef, T-Media Oy

reeta@t-media.fi
www.t-media.fi

 Med hjälp av undersökningen utreder T-Media, TAT, Utbildningsstyrelsen, OAJ, Finlands rektorer rf, Studiehandledarna i Finland rf, Ledare för yrkesutbildningen i Finland SAJO rf, Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE rf, Finlands Scouter och Studiecentralen Sivis ungas tankar och önskemål kring fortsatta studier. Samtidigt motiverar vi unga att identifiera sina egna möjligheter och hitta nya intressen i arbetslivet.